Inquiry About Chengdu Dragonfly Signs Co., Ltd.

Buyer information
Inquiry About Chengdu Dragonfly Signs Co., Ltd.
  • ******@gmail.com
  • 183.80.*.*
  • 2017-03-22 22:40:20
Contact the BuyerIf you have the requested product,please click here

Inquiry details

Inquiry About Chengdu Dragonfly Signs Co., Ltd.2017-03-22 22:40:20
Vui lòng gửi cho tôi một email nếu công ty này là có thật và hợp lệ. 
tôi đã đến thăn quan sản phẩn tấm nhà, dấu hiệu phòng, nhà wc.. tại hội chợ thượng hải 2017 và muốn đặt mua sản phẩm của bạn hãy liên hệ với tôi
Public
All the inquiries are for public

Our inquiries come from a buyer who has purchased a buyer service.

More Inquiries
Free
Get the contact information freely

Become our web member freely and you can get the contact information.

Join Free
Similar
Want to purchase the same product

If you would like to purchase the same product, please click here.

Post Similar Inquiry

Latest Inquiries about Service Equipment