INQUIRY about Sution cup

Buyer information
INQUIRY about Sution cup
  • ******@mipromet.pl
  • 83.18.*.*
  • 2019-05-23 22:10:55
Contact the BuyerIf you have the requested product,please click here

Inquiry details

INQUIRY about Sution cup2019-05-23 22:10:55
Hello
Could you send an offer for this suction cup?

Best regards
Szymon Sabik
Mechanical Design Engineer
 
Phone: +48 693 123 206
E-mail: ss@mipromet.pl
 
 
-----------------------------------------------------
 Mipromet Sp. z o.o.
ul. Dluga 63
32-091 Maslomiaca
 
www.mipromet.pl
 Tel: +48 12 388 50 15
Fax: +48 12 385 79 51
NIP : 513-022-66-10
Regon : 121840344
 
Spółka zarejestrowana przez :
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000391888
Kapitał zakładowy : 50000,00 PLN

Ten dokument jest poufny i przeznaczony do wyłącznego użytku adresata o ile nie zostało w nim określone inne przeznaczenie informacji.
This document is strictly confidential and is intended for use only by the addressee unless otherwise indicated. 

Zanim to wydrukujesz, pomyśl o środowisku!
Before you print it, think about the environment!
Public
All the inquiries are for public

Our inquiries come from a buyer who has purchased a buyer service.

More Inquiries
Free
Get the contact information freely

Become our web member freely and you can get the contact information.

Join Free
Similar
Want to purchase the same product

If you would like to purchase the same product, please click here.

Post Similar Inquiry

Latest Inquiries about Machinery